Tüp Bebek Tedavisi Sonrasında Erken Menopoz Riski olur mu?

Tüp Bebek Tedavisi Sonrasında Erken Menopoz Riski olur mu?

Tüp bebek tedavisine giren hastalar tarafından sıklıkla sorulan bir sorudur. Yapılan çalışmalar kısırlık problemi olan kadınların erken menopoza girme riskinin doğurgan  kadınlara göre zaten daha yüksek olduğunu göstermektedir.  Kısıtlı yumurtalık rezervi...

HIV virüsü taşıyan kadınlarda tüp bebek tedavisi

HIV virüsü taşıyan kadınlarda tüp bebek tedavisi

Tüm dünyada 17 milyonun üzerinde HIV virüsü taşıyan kadın yaşamaktadır. Hastalık 15- 39 yaş grubunda daha yaygındır . HIV pozitif  hastalarda  tüplerin tıkalı olması oldukça fazla görülür ve bunun nedeni HIV...

Hepatit B/C taşıyıcısı çiftlerde tüp bebek

Hepatit B/C taşıyıcısı çiftlerde tüp bebek

Riskler; hastalığın eş ya da çocuğa bulaşması ve hasta örneklerinin hastalığı laboratuar personeline bulaştırma riski taşımasıdır.  Hepatit B ve C enfeksiyonunun yumurtalık fonksiyonları üzerine etkileri tartışmalıdır ancak gebelik sonuçlarına bir...

Damar içi pıhtılaşma eğilimi (Trombofili) olan kadınlarda tüp bebek

Damar içi pıhtılaşma eğilimi (Trombofili) olan kadınlarda tüp bebek

Tromboemboli (Damar içinde pıhtı oluşumuna bağlı damar tıkanıklığı), IVF tedavisinde hormonlarla yapılan yumurtalık stimülasyonunun nadir rastlanan bir komplikasyonudur. Hormon tedavisi sırasında pıhtılaşma ve pıhtı eritici sistemde önemli değişiklikler ortaya çıkar....

Polikistik overli hasta

Polikistik overli hasta

Tüp bebek tedavisine giren hastaların % 15’ inde yumurtalıklar polikistik görünümdedir. Bu hastalarda yumurtalık uyarısına aşırı yanıt ve hiperstimülasyon sendromu ( OHSS) için artmış risk mevcuttur. Ultrason yapıldığında yumurtalıklarda tipik...

Endometrioması (Çikolata kisti) olan kadınlar

Endometrioması (Çikolata kisti) olan kadınlar

Çocuk sahibi olamayan hasta grubunun % 25- 35’de endometriozis görülür. Tüp bebeğe başvuran hastaların % 5’ inde de tek taraflı ya da iki taraflı çikolata kistleri vardır. Endometrioma yumurtalığın stimülasyona...

Hidrosalpinksli (tüpü tıkalı ve içi su dolu) hasta

Hidrosalpinksli (tüpü tıkalı ve içi su dolu) hasta

Hidrosalpinks, tüplerin enfeksiyonunun bir sonucudur. Enfeksiyona bağlı olarak, tüplerin ucunda bulunan fimbria adı verilen parmaksı çıkıntıların kapanması ve buna bağlı tüpün içinde sıvı birikimi olarak tanımlanır. En sık neden Chlamydia...

Azalmış yumurtalık kapasitesi

Azalmış yumurtalık kapasitesi

Yumurta havuzu canlı doğum ve tedavi başarısı ile doğrudan ilişkilidir. Tüp bebek tedavisinde zayıf yumurtalık yanıtı olan hastalarda canlı doğum oranları düşüktür. Yumurtalık rezervinin değerlendirilmesi ultrason ve antimüllerian hormon (...

Rahimin doğumsal anomalileri (Konjenital Uterin Anomaliler)

Rahimin doğumsal anomalileri (Konjenital Uterin Anomaliler)

Toplumda % 2-3 oranında görülür. Embryonal hayatta rahmi oluşturan Müller Kanalı’ nın tek ya da çift taraflı olarak yetersiz gelişimi, hiç gelişmemesi ya da bu kanalın birleşme anomalileri nedeniyle ortaya...

Psikoseksüel problemleri olan tüp bebek hastaları

Psikoseksüel problemleri olan tüp bebek hastaları

Bu sorunun gerçek sıklığı bilinmemektedir. Fiziksel ya da psikolojik kökenli olabilir. Çiftin tam bir cinsel birleşme yapmasını engeller. Vaginal muayene yapılamaz, hasta vaginal ultrason, embryo transferi gibi işlemleri tolere edemez....

Düşük dozda ilaçla tüp bebek tedavileri ve doğal siklusta tüp bebek uygulaması

Düşük dozda ilaçla tüp bebek tedavileri ve doğal siklusta tüp bebek uygulaması

Düşük doz ilaçla (mild stimulation) tüp bebek uygulaması denince, günlük 100- 150 IU/ gün gonadotropin dozu ve GnRH antagonist protokolleri akla gelmelidir.  Bazen gonadotropine ek olarak Klomifen Sitrat ya da...

İleri yaşlarda tüp bebek

İleri yaşlarda tüp bebek

Tüm dünyada Tüp Bebek kliniklerine başvuran hastaların yaş ortalaması yıllar içinde yükselme göstermiştir. Kadının yaşlanması yumurta kalitesi ve yumurtalık kapasitesini olumsuz olarak etkilerken, gebelik şansını azaltır ve düşük riskini arttırır....

Ashermann Sendromu (Rahim içi yapışıklıklar)

Ashermann Sendromu (Rahim içi yapışıklıklar)

Asherman Sendromu olgularının % 40’ ı çocuk sahibi olamama şikayeti ile başvurur. Rahim içi yapışıklıklar tüp bebek başarısını olumsuz yönde etkiler ve tekrarlayan IVF başarısızlığının bir nedenidir.  Histerosalpingografi ( ilaçlı...

Tüp bebek tedavisi sırasında endometrial polip saptanırsa

Tüp bebek tedavisi sırasında endometrial polip saptanırsa

Tüp bebeğe başvuran hastalarda endometrial polip görülme sıklığı %7-8’ dir.  Endometrial polipler kısırlık, embryoların rahim içinde yerleşmesinde başarısızlık ya da düşüklere neden olabilirler. Polip, aşılama ya da tüp bebek tedavisinden...

Miyomları olan hasta

Miyomları olan hasta

Kadınların % 20- 40’ ında miyom görülür, miyomlar ve kısırlık arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki özellikle rahim boşluğunun hemen altındaki ( submüköz) miyomlarda ya da endometrial boşluğa bası yapan...

Tekrarlayan başarısızlıklar

Tekrarlayan başarısızlıklar

Embryonun rahime tutunması tüp bebek başarısını belirleyen en önemli adımdır. En az 2 başarısız transferden sonra tekrarlayan implantasyon başarısızlığından söz edilir. Buradaki sebepler embryoya ait, rahime ait ve transfere ait...

Tüp Bebek Tedavisi 2014

Tüp Bebek Tedavisi 2014

PDF Olarak İndir (konu/pdf/ivf_bilmeniz_gerekenler.pdf) PDF Olarak İndir (konu/pdf/ivf_bilmeniz_gerekenler.pdf)

Tüp Bebek Nedir? Aşamaları Nelerdir?

Tüp Bebek Nedir? Aşamaları Nelerdir?

Tüp bebek tedavisi ekibin ve çiftin katılımını gerektiren uzun ve yorucu bir süreçtir. Bu alanda yaşanan anlamlı gelişmelere rağmen maalesef tedaviye başlayan her çiftte hamilelik olması olanaksızdır. Tedavinin başarısı direkt...

45 Soruda Tüp Bebek

45 Soruda Tüp Bebek

1. Kadınların doğurganlığını etkileyen faktörler nelerdir? - En önemli faktör yaştır. Kadın yaşı arttıkça gebe kalabilme şansı azalır. 44 yaşından sonra pratik olarak gebelik şansı ihmal edilebilecek kadar azdır. Daha önce...

Tüp Bebekteki Yenilikler Hakkında Her şey

Tüp Bebekteki Yenilikler Hakkında Her şey

Tüp bebek artık dünyanın her yerinde ve ülkemizde de sadece büyük şehirlerde değil Anadolu’nun da pek çok kentinde uygulanır hale geldi. Vatandaşın konu hakkında bilinçlenmesi ve kısırlığa yönelik diğer tedavi...

«
»

İleri yaşlarda tüp bebek

İleri yaşlarda tüp bebek

Tüm dünyada Tüp Bebek kliniklerine başvuran hastaların yaş ortalaması yıllar içinde yükselme göstermiştir. Kadının yaşlanması yumurta kalitesi ve yumurtalık kapasitesini olumsuz olarak etkilerken, gebelik şansını azaltır ve düşük riskini. arttırır. Ayrıca kromozomal bozuklukları taşıyan...

Devam...

Azalmış yumurtalık kapasitesi

Azalmış yumurtalık kapasitesi

Yumurta havuzu canlı doğum ve tedavi başarısı ile doğrudan ilişkilidir. Tüp bebek tedavisinde zayıf yumurtalık yanıtı olan hastalarda canlı doğum oranları düşüktür. Yumurtalık rezervinin değerlendirilmesi ultrason ve antimüllerian hormon ( AMH) düzeyleri ölçümü ile yapılır. Ultrasonda...

Devam...

Tüp bebek tedavisi sırasında endometrial polip saptanırsa

Tüp bebek tedavisi sırasında endometrial polip saptanırsa

Tüp bebeğe başvuran hastalarda endometrial polip görülme sıklığı %7-8’ dir. Endometrial polipler kısırlık, embryoların rahim içinde yerleşmesinde başarısızlık ya da düşüklere neden olabilirler. Polip, aşılama ya da tüp bebek tedavisinden önce tespit edilirse operasyon önerilir. Devam...

Tüp Bebek Tedavisi Sonrasında Erken Menopoz Riski olur mu?

Tüp Bebek Tedavisi Sonrasında Erken Menopoz Riski olur mu?

Tüp bebek tedavisine giren hastalar tarafından sıklıkla sorulan bir sorudur. Yapılan çalışmalar kısırlık problemi olan kadınların erken menopoza girme riskinin doğurgan kadınlara göre zaten daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Devam...

GÖRÜŞME MUAYENE

GÖRÜŞME MUAYENE

İlk görüşmede dikkatli ve kapsamlı bir öykü alınır, daha önceden yapılmış olan tetkikler incelenir ve muayene yapılır.  Semen analizi normal ise ve cinsel fonksiyon bozukluğu yoksa erkeğin muayenesine gerek yoktur.  Kadının muayenesi ise tüp bebekte gebe kalabilme şansını belirleyebilmek yönünden büyük önem taşır.  Muayenede yumurtalıkların kapasitesi, yumurtalıklar içinde herhangi bir kist olup olmadığı, rahmin yapısı, myom veya doğuştan olan anormalliklerin varlığı ve rahim iç tabakasında miyom veya polip gibi yer kaplayan oluşumların varlığı değerlendirilir.  Muayene sırasında yakın zamanda yapılmamış ise PAP Smear testi ve akıntı varsa ise kültür yapılmalıdır.

Öykü, muayene ve testlerin değerlendirilmesini takiben işlemin aşamaları etraflı bir şekilde anlatılır ve çiftin tedaviden bekleyebilecekleri gebelik başarısı hakkında gerçekçi bilgi verilir. Bu sırada ünitede yapılmış olan uygulamaların sonuçları, transfer edilecek embriyo sayısı, ve merkezin implantasyon oranları (transfer edilen her embriyonun rahim içinde tutunma şansı) hakkında bilgi verilmelidir.  Uygulamanın potansiyel yan etkileri ve uzun vadeli riskleri (anne ve bebek yönünden) hakkındaki bilgiler de çiftler ile paylaşılmalıdır.  Genelde çoğul gebelik isteminin yaygın olduğu ülkemizde çoğul gebelikler ile ilgili komplikasyonlar da çiftlere açıkça anlatılmalıdır.

TEDAVİYE HAZIRLIK

TEDAVİYE HAZIRLIK

Tedaviye hazırlık amaçlı yapılması gerekenler:

 1. Sigara içiliyorsa bırakılmalıdır
 2. Folik asit içeren bir multivitamin başlanmalıdır
 3. Tedavi süresince gece uykuları da dahil mümkün olduğu kadar düzenli ve stresten uzak bir hayat sürülmesinde fayda vardır
 4. Belirli bir diyetin faydalı olduğuna dair herhangi bir veri yoktur.  Hayvan çalışmalarında proteinden zengin beslenmenin yararı olduğu gösterilmiştir.
 5. Kullanılacak olan tedavi protokoluna bağlı olarak adetin 20-21. günlerinde yumurtalıkları baskılamak amacı ile bazı ilaçların kullanılması gerekebilir (Lucrin, Suprecur, Synarel, Suprefact, Decapeptyl gibi)
 6. Bazı durumlarda tedavi öncesinde doğum kontrol hapları veya estrojen (Estrofem gibi) kullanılması gerekebilir.
 7. Tedavi öncesinde yapılması gereken laboratuar testleri tamamlanmalıdır (Hormonlar, Hepatit B ve C taraması, HIV, Rubella IgG, kan sayımı, kan grupları tayini gibi)

YUMURTALIKLARIN UYARILMASI

YUMURTALIKLARIN UYARILMASI

Tüm protokollerde adet kanamasının ikinci ya da üçüncü gününde temel ultrason incelemesi ve kanda östrojen tayini yapılır ve kullanılacak ilaç dozuna karar verilir. Uyarı tedavisi başladıktan sonra hasta belirli aralıklarla kontrole çağırılır. Bu kontrollerde vajinal ultrasonografi yapılarak gelişen folliküllerin sayısı ve büyüklüğü kontrol edilir. Zaman zaman yumurtalıkların durumuna göre kanda östrojen incelemesine gerek duyulabilir.

Tedavide amaç mümkün olduğunca fazla sayıda 16-20 mm çaplı follikül elde etmektir. Takipler esnasında kan östrojen düzeyleri kontrol edilerek ilaç dozu ayarlaması yapılabilir. Hedef 14- mm'den büyük follikül basına 200 pg/ml östrojen düzeyine ulaşmaktır. Folliküller yeterli büyüklüğe ulaştığında son olgunlaşmayı sağlamak için 5.000-10.000 ünite human chorionio gonadotropin (hCG) enjeksiyonu yapılır. Tedavinin süresi değişken olmakla birlikte kendi kliniğimizde ortalama 10.4 + 1.7 gündür. Çatlatma iğnesinden 32-36 saat sonra yumurta toplama işlemi yapılır.

Ultrason takipleri şırasında değerlendirilen bir diğer faktör de rahimin içini döşeyen ve endometrium adı verilen tabakanın yapışı ve kalınlığıdır. Gebelik oluştuğunda endometriuma yerleşeceğinden bunun yapışı son derece önemlidir. hCG gününde endometrium 6 mm veya daha ince olduğunda gebelik şansı azalmaktadır. Kendi uygulamalarımızda bu tür hastalardaki klinik gebelik oranı %11.8'dir. Endometrial kalınlığın 14 mm'den fazla olması da olumsuz etki yaratmakta ve gebelik elde edilse bile düşük olma olasılığı artmaktadır. YUMURTA TOPLAMA İŞLEMİ

YUMURTA TOPLAMA İŞLEMİ

Yumurtalar olgunlaştıktan sonra toplama işlemi yapılır. Yumurta toplama işlemi (oocyte pickup-OPU) vajinal ultrason eşliğinde yumurtalık içine iğne ile girilerek yumurta içeren ve folikül adı verilen içi sıvı dolu yapıların boşatılmasıdır. Tüp içine alınan sıvının içinde yumurta mikroskop altında görülebilecek çok küçük bir hücredir. OPU işlemi lokal veya genel anestezi ile yapılabilir. Yumurtalıkları vajinal ultrason probuna yakın olan ve hareketli olmayan kadınlarda lokal anestezi ile ağrısız bir şekilde işlem gerçekleştirilebilir.

Yumurtalıkları uzakta duran veya rahim arkasında olan kadınlarda ise işlem genel anestezi altında yapılır. İşlem 10-15 dakika kadar sürer. Her folikülün içinden yumurta çıkmaz. Genelde foliküllerin %70’inin içinde yumurta vardır. Yumurtalar toplandıktan birkaç saat sonra etraflarındaki hücreler temizlenerek olgun olup olmadıkları değerlendirilir. Olgun olan yumurtalara ise dölleme işlemi uygulanır. Yumurta toplam işlemi sonrasında 1-2 saat dinlendikten sonra hasta eve yollanır. İşlem öncesinde ve sonrasında yapmanız gerekenleri ilgili bilgiyi buradan indirebilirsiniz.

DÖLLENME IVF / ICSI

DÖLLENME IVF / ICSI

Döllenme klasik tüp bebek veya mikroenjeksiyon yöntemi ile olur. Klasik tüp bebekte spermler toplanan yumurtaların yanına bırakılır ve kendiliklerinden yumurtayı döllemeleri beklenir. Erkeğin tamamen normal olduğu ve kısırlığın kadına bağlı olduğu durumlarda kullanılır. Mikroenjeksiyonda ise yumurtanın içine tek bir sperm mikromanipulator adı verilen özel bir alet yardımı ile zerk edilir.


Döllenme işlemi yumurtalar toplandıktan yaklaşık 2-4 saat sonra yapılır. Mikroenjeksiyon ile olan döllenmede öncelikle yumurtaların çevresindeki hücreler (kumulus hücreleri) temizlenir. Daha sonra ise yumurta sabitleyici bir pipet ile tutulur ve çok ince bir iğne ile sperm yumurtanın içine zerk edilir. Toplanan yumurtaların ortalama %70 civarı olgun ve döllenmeye müsaittir. Bunların da yaklaşık %70’i döllenecektir. Örneğin 10 yumurtası olan bir kadının ortalama 5 embryosu gelişecektir. Bu bir ortalama olup sayı bunun altında veya üstünde olabilir.

EMBRİYO TRASNFERİ

EMBRİYO TRASNFERİ

Embryolar iki hücreli aşamadan çok hücreli blastokist aşamasına kadar herhangi bir dönemde transfer edilebilmekle beraber, en sık tercih edilen transfer zamanı 4-8 hücreli aşamadır. Embryolar bu aşamaya genellikle 2 ya da üçüncü günde ulaşmaktadırlar. Embryo transferi iki-altıncı günler arasında yapılabilir.

Yardımcı üreme tekniklerinde transfer edilen embryo sayısı ile klinik gebelik oranları arasında direkt bir ilişki mevcuttur. En iyi klinik sonuçlar 2-4 embryonun transfer edilmesi ile alınmaktadır, ikiden fazla sayıda embryo transfer edildiğinde çoğul gebelik oranları oldukça yükselmektedir; ancak bu risk artan kadın yaşı ile birlikte azalmaktadır. Çoğul gebeliklerin komplikasyon oranlarının yüksek olması ve erken doğum gibi nedenler ile maliyetin artması nedeni ile pek çok ülkede transfer edilen embryo sayışının kısıtlanması yoluna gidilmektedir, ikiden fazla sayıda embryo ancak 37 yaşından büyük ve daha önceki IVF/ICSI denemeleri nin başarısız olduğu hastalarda yapılmaktadır. Günümüzde 35 yaşından genç her hastada sadece bir tane blastokist transfer edilmesi önerilmektedir. Embryo transferi yapılırken hasta jinekolojik muayene pozisyonunda yatırılır. Vajinaya spekulum takıldıktan sonra steril serum fizyolojik ile temizlik yapılır. Ardından özel kültür sıvıları ile rahim ağzı temizlenir. Embryolog transfer edilecek embryoları katater içinde laboratuvardan getirir, işlemi yapacak olan hekim karından yapılan ultrason eşliğinde embryoları rahim içine bırakır.
Embryo transferi işlemi ağrılı bir işlem değildir ve anestezi gerektirmez.

İşlem sonrası endometriumu desteklemek için hastaya enjeksiyon fitil ya da krem şeklinde hormon ilaçları verilir. Luteal faz desteği adı verilen bu tedavi eğer gebelik oluşursa 10. haftaya kadar devam eder. Gebelik oluşmayıp adet kanamasının olduğu durumlarda ise kanamanın başlaması ile birlikte tedavi kesilir.
Embryo transferi sonrası 12. günde hasta gebelik testi için çağırılır.
 

GEBELİK TESTİ

GEBELİK TESTİ

İlk önce idrarda daha sonra ise kanda gebelik testi (beta-hCG) yapılır. Kanda yapılan testin sonucuna göre gebelik olup olmadığına karar verilir. Testi pozitif olanlar iki gün sonra yeniden kanda gebelik testi için çağırılır, iki testin sonuçlan arasındaki ilişki değerlendirilerek gebeliğin sağlıklı olup olmadığına karar verilir. Sağlıklı bir gebelikte iki gün sonra kan beta-hCG değeri yaklaşık iki kat artmalıdır. Bazı durumlarda bir süre sonra kan beta-hCG değeri sıfıra iner. Bu durum biyokimyasal gebelik olarak adlandırılır.

Beta-hCG'nin beklenenden daha farklı artışları ise, ektopik gebeliği (dış gebelik) düşündüren bulgulardan birisidir.

12 ve 14. günlerdeki beta-hCG değerleri istenilen şekilde artan vakalar klinik gebelik olarak kabul edilir ve 2 hafta sonra ilk gebelik ultrasonu için çağırılır. Bu ilk ultrasonda rahim içinde gebelik kesesinin olup olmadığı ve eğer kese var ise kaç tane kese olduğu araştırılır, ikiz, üçüz ya da daha fazla sayıda fetus bu ilk ultrasonda görülebilir.

GEBELİK TESTİ