Tüp Bebek Tedavisi Sonrasında Erken Menopoz Riski olur mu?

Tüp Bebek Tedavisi Sonrasında Erken Menopoz Riski olur mu?

Tüp bebek tedavisine giren hastalar tarafından sıklıkla sorulan bir sorudur. Yapılan çalışmalar kısırlık problemi olan kadınların erken menopoza girme riskinin doğurgan  kadınlara göre zaten daha yüksek olduğunu göstermektedir.  Kısıtlı yumurtalık rezervi...

HIV virüsü taşıyan kadınlarda tüp bebek tedavisi

HIV virüsü taşıyan kadınlarda tüp bebek tedavisi

Tüm dünyada 17 milyonun üzerinde HIV virüsü taşıyan kadın yaşamaktadır. Hastalık 15- 39 yaş grubunda daha yaygındır . HIV pozitif  hastalarda  tüplerin tıkalı olması oldukça fazla görülür ve bunun nedeni HIV...

Hepatit B/C taşıyıcısı çiftlerde tüp bebek

Hepatit B/C taşıyıcısı çiftlerde tüp bebek

Riskler; hastalığın eş ya da çocuğa bulaşması ve hasta örneklerinin hastalığı laboratuar personeline bulaştırma riski taşımasıdır.  Hepatit B ve C enfeksiyonunun yumurtalık fonksiyonları üzerine etkileri tartışmalıdır ancak gebelik sonuçlarına bir...

Damar içi pıhtılaşma eğilimi (Trombofili) olan kadınlarda tüp bebek

Damar içi pıhtılaşma eğilimi (Trombofili) olan kadınlarda tüp bebek

Tromboemboli (Damar içinde pıhtı oluşumuna bağlı damar tıkanıklığı), IVF tedavisinde hormonlarla yapılan yumurtalık stimülasyonunun nadir rastlanan bir komplikasyonudur. Hormon tedavisi sırasında pıhtılaşma ve pıhtı eritici sistemde önemli değişiklikler ortaya çıkar....

Polikistik overli hasta

Polikistik overli hasta

Tüp bebek tedavisine giren hastaların % 15’ inde yumurtalıklar polikistik görünümdedir. Bu hastalarda yumurtalık uyarısına aşırı yanıt ve hiperstimülasyon sendromu ( OHSS) için artmış risk mevcuttur. Ultrason yapıldığında yumurtalıklarda tipik...

Endometrioması (Çikolata kisti) olan kadınlar

Endometrioması (Çikolata kisti) olan kadınlar

Çocuk sahibi olamayan hasta grubunun % 25- 35’de endometriozis görülür. Tüp bebeğe başvuran hastaların % 5’ inde de tek taraflı ya da iki taraflı çikolata kistleri vardır. Endometrioma yumurtalığın stimülasyona...

Hidrosalpinksli (tüpü tıkalı ve içi su dolu) hasta

Hidrosalpinksli (tüpü tıkalı ve içi su dolu) hasta

Hidrosalpinks, tüplerin enfeksiyonunun bir sonucudur. Enfeksiyona bağlı olarak, tüplerin ucunda bulunan fimbria adı verilen parmaksı çıkıntıların kapanması ve buna bağlı tüpün içinde sıvı birikimi olarak tanımlanır. En sık neden Chlamydia...

Azalmış yumurtalık kapasitesi

Azalmış yumurtalık kapasitesi

Yumurta havuzu canlı doğum ve tedavi başarısı ile doğrudan ilişkilidir. Tüp bebek tedavisinde zayıf yumurtalık yanıtı olan hastalarda canlı doğum oranları düşüktür. Yumurtalık rezervinin değerlendirilmesi ultrason ve antimüllerian hormon (...

Rahimin doğumsal anomalileri (Konjenital Uterin Anomaliler)

Rahimin doğumsal anomalileri (Konjenital Uterin Anomaliler)

Toplumda % 2-3 oranında görülür. Embryonal hayatta rahmi oluşturan Müller Kanalı’ nın tek ya da çift taraflı olarak yetersiz gelişimi, hiç gelişmemesi ya da bu kanalın birleşme anomalileri nedeniyle ortaya...

Psikoseksüel problemleri olan tüp bebek hastaları

Psikoseksüel problemleri olan tüp bebek hastaları

Bu sorunun gerçek sıklığı bilinmemektedir. Fiziksel ya da psikolojik kökenli olabilir. Çiftin tam bir cinsel birleşme yapmasını engeller. Vaginal muayene yapılamaz, hasta vaginal ultrason, embryo transferi gibi işlemleri tolere edemez....

Düşük dozda ilaçla tüp bebek tedavileri ve doğal siklusta tüp bebek uygulaması

Düşük dozda ilaçla tüp bebek tedavileri ve doğal siklusta tüp bebek uygulaması

Düşük doz ilaçla (mild stimulation) tüp bebek uygulaması denince, günlük 100- 150 IU/ gün gonadotropin dozu ve GnRH antagonist protokolleri akla gelmelidir.  Bazen gonadotropine ek olarak Klomifen Sitrat ya da...

İleri yaşlarda tüp bebek

İleri yaşlarda tüp bebek

Tüm dünyada Tüp Bebek kliniklerine başvuran hastaların yaş ortalaması yıllar içinde yükselme göstermiştir. Kadının yaşlanması yumurta kalitesi ve yumurtalık kapasitesini olumsuz olarak etkilerken, gebelik şansını azaltır ve düşük riskini arttırır....

Ashermann Sendromu (Rahim içi yapışıklıklar)

Ashermann Sendromu (Rahim içi yapışıklıklar)

Asherman Sendromu olgularının % 40’ ı çocuk sahibi olamama şikayeti ile başvurur. Rahim içi yapışıklıklar tüp bebek başarısını olumsuz yönde etkiler ve tekrarlayan IVF başarısızlığının bir nedenidir.  Histerosalpingografi ( ilaçlı...

Tüp bebek tedavisi sırasında endometrial polip saptanırsa

Tüp bebek tedavisi sırasında endometrial polip saptanırsa

Tüp bebeğe başvuran hastalarda endometrial polip görülme sıklığı %7-8’ dir.  Endometrial polipler kısırlık, embryoların rahim içinde yerleşmesinde başarısızlık ya da düşüklere neden olabilirler. Polip, aşılama ya da tüp bebek tedavisinden...

Miyomları olan hasta

Miyomları olan hasta

Kadınların % 20- 40’ ında miyom görülür, miyomlar ve kısırlık arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki özellikle rahim boşluğunun hemen altındaki ( submüköz) miyomlarda ya da endometrial boşluğa bası yapan...

Tekrarlayan başarısızlıklar

Tekrarlayan başarısızlıklar

Embryonun rahime tutunması tüp bebek başarısını belirleyen en önemli adımdır. En az 2 başarısız transferden sonra tekrarlayan implantasyon başarısızlığından söz edilir. Buradaki sebepler embryoya ait, rahime ait ve transfere ait...

Tüp Bebek Tedavisi 2013

Tüp Bebek Tedavisi 2013

PDF Olarak İndir (konu/pdf/ivf_bilmeniz_gerekenler.pdf) PDF Olarak İndir (konu/pdf/ivf_bilmeniz_gerekenler.pdf)

Tüp Bebek Nedir? Aşamaları Nelerdir?

Tüp Bebek Nedir? Aşamaları Nelerdir?

Tüp bebek tedavisi ekibin ve çiftin katılımını gerektiren uzun ve yorucu bir süreçtir. Bu alanda yaşanan anlamlı gelişmelere rağmen maalesef tedaviye başlayan her çiftte hamilelik olması olanaksızdır. Tedavinin başarısı direkt...

45 Soruda Tüp Bebek

45 Soruda Tüp Bebek

1. Kadınların doğurganlığını etkileyen faktörler nelerdir? - En önemli faktör yaştır. Kadın yaşı arttıkça gebe kalabilme şansı azalır. 44 yaşından sonra pratik olarak gebelik şansı ihmal edilebilecek kadar azdır. Daha önce...

Tüp Bebekteki Yenilikler Hakkında Her şey

Tüp Bebekteki Yenilikler Hakkında Her şey

Tüp bebek artık dünyanın her yerinde ve ülkemizde de sadece büyük şehirlerde değil Anadolu’nun da pek çok kentinde uygulanır hale geldi. Vatandaşın konu hakkında bilinçlenmesi ve kısırlığa yönelik diğer tedavi...

«
»

Videolardan

 • Adres İletişim
  Amerikan Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Prof Dr Bülent Urman,Amerikan Hastanesi İstanbul Tüp bebek Tedavisi. 90 212 444 3 777
 • Spermi Olmayan Erkeklerde Kök Hücre Nakli
  Spermi Olmayan Erkeklerde Kök Hücre Nakli Azospermi yani menide sperm olmaması durumunda bugünün teknolojisi TESE adı verilen bir cerrahi yöntem ile testislerden sperm bulunduğu takdirde mikroenjeksiyon işlemi ile gebelik olasılığı tanımaktadır. Bir tür tüp bebek uygulaması olan bu işlem maalesef cerrahi olarak testis içinde sperm bulunmayan…
 • Azospermi Sorunlu Erkeklerden Sperm Bulma
  Azospermi Sorunlu Erkeklerden Sperm Bulma Azospermik Erkeklerde Cerrahi Sperm Elde Etme Yöntemleri Menide hiç sperm bulunmaması anlamına gelen azospermi tüm erkeklerin %1’inde, İnfertilite (kısırlık) problemi olan erkeklerin ise %10 – 15’inde görülür. Menide çok az sayıda sperm bulunan ağır oligospermi ile azosperminin birbirinden ayırt edilmesi…
 • Yumurtalıklarda Kök Hücre Bulunuyor mu?
  Yumurtalıklarda Kök Hücre Bulunuyor mu? Yumurtalıklarda Kök Hücre var mı, Üreme ve Menopoz için Kullanılabilir mi? Amerika Birleşik Devletlerinin Tennessee eyaletindeki araştırmacıların yaptıkları bir çalışma, İnfertilite problemi ile uğraşan hekimlerin büyük ilgisini çekmiştir. Bu çalışmada yumurtalık dokusunda bol miktarda bulunan yüzey hücrelerinden yumurta hücresi geliştirilmiştir.…
 • Yumurtalıklar Niçin Az Yumurta Üretir?
  Yumurtalıklar Niçin Az Yumurta Üretir? Yumurtalıklar Neden Az Yumurta Üretir ve Çözümü Var mıdır? Klasik bilgiye göre kadınlar bir ömür boyu kullanacakları yumurtalar ile doğarlar ve yeni yumurta yapımı olmaz. Son zamanlarda bu klasik bilgiye karşıt bazı çalışma sonuçları yayınlandı ise de sonuçlarının kliniğe yansımasına…
 • IVM İlaçsız Tüp Bebek
  IVM İlaçsız Tüp Bebek Yumurtaların Laboratuar Ortamında Olgunlaştırılması IVM 1990 lı yılların sonlarından itibaren kullanılmaya başlamış olan bir yöntemdir. IVM de kısa süreli ilaç kullanımı veya hiç ilaç kullanılmadan toplanan olgunlaşmamış yumurtalar dış ortamda olgunlaştırılır ve daha sonra döllenerek transfer edilir. İlk olarak ilaçlara…
 • PGT Preimplantasyon Genetik Tanı
  PGT Preimplantasyon Genetik Tanı Embriyoda Genetik Tanı Nedir? Tıp teknolojisindeki hızlı gelişmeler günümüze dek açıklamakta zorlandığımız pek çok problemi tanımlamamızı ve çareler üretmemizi sağlamaktadır. Bu konudaki en güzel örneklerden bir tanesi daha henüz gebelik oluşmadan önce gebeliğin sağlığının belirlenmesini sağlayan “embriyoda genetik tanı” imkanıdır.…
Doktora Sor