Azalmış yumurtalık kapasitesi

Yumurta havuzu canlı doğum ve tedavi başarısı ile doğrudan ilişkilidir. Tüp bebek tedavisinde zayıf yumurtalık yanıtı olan hastalarda canlı doğum oranları düşüktür. Yumurtalık rezervinin değerlendirilmesi ultrason ve antimüllerian hormon ( AMH) düzeyleri ölçümü ile yapılır. Ultrasonda antral folikül sayısına bakılır ( AFC), AMH ise genellikle sabittir ve düzeyleri adet döngüsü içinde değişiklik göstermez. AMH ve AFC birlikte yumurtalık rezervini değerlendirmek ve hastayı tedavi seçenekleri konusunda doğru yönlendirmek için kullanılır.  

Düşük yumurtalık rezervi olan hastalarda birçok farklı tedavi alternatifleri denenmiştir, ancak hiçbirinin diğerine üstünlüğü kanıtlanmamıştır.  Kısa protokoller sık tekrarlanabilmelerinden dolayı kümülatif gebelik oranlarını arttırırlar.   

Tedaviden önce 3 ay süreyle DHEA kullanılması gibi destekleyici tedavilerin etkinliğine dair veriler oldukça kısıtlıdır.  Korunma için alınabilecek en önemli önlem sigara içiliyorsa bırakılması olacaktır, zira sigara yumurtalık kapasitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

 • IVM İlaçsız Tüp Bebek
  IVM İlaçsız Tüp Bebek Yumurtaların Laboratuar Ortamında Olgunlaştırılması IVM 1990 lı yılların sonlarından itibaren kullanılmaya başlamış olan bir yöntemdir.…
 • 45 Soruda Tüp Bebek
  45 Soruda Tüp Bebek 1. Kadınların doğurganlığını etkileyen faktörler nelerdir? - En önemli faktör yaştır. Kadın yaşı arttıkça gebe…
 • TüpBebek'te Yardımcı Uygulamalar
  TüpBebek'te Yardımcı Uygulamalar Cerrahi sperm arama (PESA, PTSA, TESE) Erkeğin menisinde hiç sperm olmaması durumunda (azospermi) mikroenjeksiyon işleminde…
 • Blastokist Transferi
  Blastokist Transferi Embriyonun, gelişiminin 5. Gününde, yani rahim duvarıma tutunmadan hemen önce ulaştığı aşamaya blastokist adı verilir.…
 • İleri yaşlarda tüp bebek
  İleri yaşlarda tüp bebek Tüm dünyada Tüp Bebek kliniklerine başvuran hastaların yaş ortalaması yıllar içinde yükselme göstermiştir. Kadının yaşlanması…
 • Klonlama
  Klonlama Klonlama teknolojisi son yıllarda sağlık alanındaki en önemli gelişmelerden birisi olarak kabul edilmektedir. Klonlama tekniği…
 • Tüp Bebekteki Yenilikler Hakkında Her şey
  Tüp Bebekteki Yenilikler Hakkında Her şey Tüp bebek artık dünyanın her yerinde ve ülkemizde de sadece büyük şehirlerde değil Anadolu’nun da…